Polityka prywatności

Zasady użytkowania, Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza:

 • akceptację: Zasady użytkowania witryn
 • akceptację: Polityka prywatności
 • akceptację: Przetwarzanie danych osobowych


Zasady użytkowania witryny

Poprzez witryny lub strony lub tę Witrynę (WWW) rozumie się: wszystkie strony działające w domenie autotacho.pl oraz w jej subdomeny (np.: nazwa.autotacho.pl).

1. Właściciel witryny:
F.H.U. AUTO-TACHO Anna Kaczorowska, ul. Błońska 7, 96-315 Wiskitki k/Żyrardowa, NIP: PL8361172583 - zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia WWW w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Korzystanie z witryny
Zachęcamy do korzystania z WWW w celach zakupu produktów i usług

2.1. Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na WWW wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

2.2. Materiałów umieszczonych w WWW nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na WWW może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z WWW. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

3. Ograniczenia odpowiedzialności
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania z WWW lub zaniechania korzystania z nich.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: F.H.U. AUTO-TACHO Anna Kaczorowska, ul. Błońska 7, 96-315 Wiskitki k/Żyrardowa, NIP: PL8361172583

2. Podanie danych jest dobrowolne. W dowolnej chwili możesz żądać usunięcia lub modyfikacji swoich danych. W tym celu należy przesłać na e-mail: biuro@autotacho.pl informacje niezbędne do podjęcia przez nas wymienionych działań.

3. Udostępnianie danych

3.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług z naszej oferty. Komu udostępniamy Twoje dane:

 • pomiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych przez nas oraz nasza WWW np.: firmom kurierskim,, firmą świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług oraz utrzymaniem naszej strony WWW, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.
 • firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP. Regulaminy dla wskazanych usług są dostępne na stronach właściciela lub producenta tych usług.

4. W jakim celu są przetwarzane dane:

 • W celu realizacji zamówień składanych przez Klientów
 • Wystawiania dokumentów sprzedaży
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej
 • Dostawy towaru (firmy kurierskie)
 • W celu udzielania informacji o usługach i zamówieniach
 • W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Ciebie z naszej oferty i WWW, w tym świadczenia obsługi reklamacji, pomocy technicznej oraz zapytań które do nas skierujesz, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług dostępnych na WWW.
 • W celu prowadzenia dowolnych działań marketingowych związanych usługami dostępnymi na WWW
 • W celu zapewniania bezpieczeństwa usług
 • W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych z WWW
 • W celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa
 • W celu prowadzenia analiz statystycznych
 • W celu windykacji należności w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
 • W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych

5. W celu świadczenia usług wymagamy podania danych:

 • osoby fizyczne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon,
 • firmy: imię, nazwisko (osoby kontaktowej), dane firmy: nazwa, adres, adres e-mail, telefon, numer NIP

Możemy wymagać podania innych danych jeśli wymagają tego przepisy prawa.
Odmowa podania danych uniemożliwić może świadczenie niektórych usług.

6. Dane są przechowywane/ przetwarzane na czas obowiązywania umowy z Tobą lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty wykonani umowy / świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Operatorem WWW jest F.H.U. AUTO-TACHO Anna Kaczorowska, ul. Błońska 7, 96-315 Wiskitki k/Żyrardowa, NIP: PL8361172583. WWW realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. Informacje w formularzach

 • WWW zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • WWW może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – serwisów obsługujących płatności, dostawcy usługi hostingowej lub też innych podmiotów, z którymi Operator w tym zakresie współpracuje.

3. Polityka dotycząca Cookies

 • Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich WWW oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących/zarządzanych do/przez nasz firmę.
 • Przez używanie WWW wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania WWW.
 • WWW wykorzystują ciasteczka (cookies), które identyfikują odwiedzającego witrynę w celu uproszczenia i przyspieszenia działania witryny oraz wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.
 • Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera i użytkownika oraz jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć. W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki internetowej, której używasz do korzystania z WWW (informacje na stronie producenta). Flash cookies: Serwis internetowy firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/