Najczęściej zadawane pytania i nie tylko...

Tachografy cyfrowe


Tachografy cyfrowe aktualnie można podzielić na cztery generacje:

I generacja - instalowane w pojazdach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu (po raz pierwszy rejestrowanych) w okresie od 1 maja 2006 roku do 30 września 2011 roku

II generacja - instalowane w pojazdach dopuszczonych do ruchu po raz pierwszy w okresie od 1 października 2011 roku do 30 września 2012 roku

III generacja - instalowane w pojazdach dopuszczonych do ruchu po raz pierwszy w okresie od 1 października 2012 roku do chwili obecnej.

IV gereracja - tachografy inteligentne - będą instalowane w pojazdach w połowie 2019 roku.