Tachografy cyfrowe

  • kalibracja i przeglądy okresowe tachografów cyfrowych
  • kalibracje tachografów inteligentnych DTCO 4.0 (SMART)
  • pobieranie i przechowywanie danych z kart kierowców i pamięci masowej 
  • sprzedaż urządzeń do pobierania danych z kart kierowców i pamięci masowej 
  • sprzedaż papieru termicznego do tachografów cyfrowych
  • szkolenia kierowców z zakresu obsługi tachografów cyfrowych

Oferta tachografów cyfrowych

Oferujemy tachografy cyfrowe nowe i używane, trzech najważniejszych producentów.

Tachograf cyfrowy Continental VDO - DTCO

Tachograf cyfrowy Continental VDO - DTCO


Tachograf cyfrowy Stoneridge Electronics - SE5000

Tachograf cyfrowy Stoneridge Electronics - SE5000


Tachograf cyfrowy EFKON - Efas3

Tachograf cyfrowy EFKON - Efas3